Sporten

Sporten is gezond.

Als we het over sport hebben, bedoelen we niet JD sports, of Perry sport, maar de activiteit die je met andere mensen als vermaak uitvoert.

We zijn gewend geraakt aan een zittend leven en dus sporten we te weinig. Sporten draagt bij aan een fitte en vitale samenleving. Dit zien we terug in de gezondheidszorg omdat die minder belast wordt.

sporten is gezond
Jong geleerd oud gedaan, ook sporten

In Nederland en veel andere landen zien we dat de vergrijzing steeds meer toeneemt, en daarmee de druk op de gezondheidszorg. Als mensen veel aan sport doen, dan zullen de ouderen vitaler en gezonder zijn.

Sporten en lichaam

Sporten is goed voor je lichaam. Bewegen en sporten draagt bij aan het gezond en fit zijn van de mensen. Door te sporten krijg je een betere conditie, zie je er gespierd en beter uit, en ga je er ook beter van slapen, omdat je er moe van wordt. Voor ouderen verlaagt bewegen daarnaast het risico op botbreuken, lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie.

sportieve stel aan het trainen
Gezellig met je partner sporten

Door te sporten verklein je het risico op een aantal aandoeningen zoals hart en vaatziekten, obesitas, osteoporose, beroerte, depressies en diabetes type 2. En dit betekent dat we dan minder een beroep hoeven te doen op de gezondheidszorg. Mensen die regelmatig bewegen hebben een lager risico om vroegtijdig te overlijden. Ongeveer 6 procent van de sterfgevallen in Nederland komt door onvoldoende lichaamsbeweging.

Het is zelfs zo, dat sporten de gezondheidstoestand van mensen met chronische aandoeningen kan verbeteren en zelfs bepaalde ziektes kan genezen. Vaak is het zo, dat die ziektes het gevolg kunnen zijn van te weinig bewegen.

Sport en geest

Als je aan sport doet, voel je je fysiek beter maar het is ook goed voor je geestelijke fitheid. Sporters weten dit al lang. Nadat je gesport hebt, of een lekkere wandeling gemaakt hebt, voel je je lekkerder dan daarvoor. Dit helpt je om niet depressief te worden, houdt je fit, vertraagt dementie bij ouderen en vermindert psychische klachten. Daarnaast zorgt sporten er voor dat je een betere eigenwaarde krijgt, meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden.

Volgens de gezondheidsraad zouden volwassenen dagelijks minstens een half uur (matig) intensief moeten bewegen en jongeren minstens een uur. In deze richtlijnen adviseert de raad mensen vaker in beweging te komen, en minder stil te zitten.

Bewegen helpt jongeren in hun cognitieve ontwikkeling. Ouderen profiteren ook van bewegen, omdat ze dan fitter blijven en op die manier minder snel hun autonomie verliezen. En de druk op de gezondheidszorg wordt minder.

Sportief, gezond
basketbal sporten gezond

Hoeveel bewegen

Over hoeveel en hoe vaak bewegen of sporten is nog geen eenduidig antwoord te vinden. Onthou dit: bewegen is goed, meer bewegen is beter! Over het algemeen zouden jongeren dus dagelijks een uur actief moeten zijn, terwijl volwassenen minimaal een half uur per dag, 5 dagen per week actief zouden moeten zijn. Dus niet per se op opeenvolgende dagen. Voor ouderen geldt dat zij het sporten het beste met balansoefeningen kunnen combineren. Waar het om gaat is dat je in beweging blijft, en aan sporten mee doet.

Nederlanders zijn steeds meer uren per week gaan zitten en dat is niet gezond. Jongeren schijnen over het algemeen op een vrije dag zelfs langer te zitten dan 65 plussers. Dat heeft waarschijnlijk te maken met games. Dus computer uit, gymschoenen aan!

Voordelen van sport

Met sporten bereiken we veel voordelen, vooral op de gezondheid van mensen. Maar onder jongeren is het een onderdeel van hun vorming. Door te sporten leren ze binnen bepaalde kaders te blijven, wat invloed heeft op normen en waarden. En vergeet niet de invloed hiervan op de sociale cohesie. De hele samenleving profiteert hiervan.

Sport helpt bij de opvoeding van jongeren. Ze leren waar ze staan, wat ze zijn, en hoe ze moeten reageren. Ook leren jongeren zich sociaal te gedragen. Ook crimineel gedrag onder jongeren wordt hier voorkomen. Jongeren die sporten vervelen zich niet en leren zich in de groep staande te houden. Door te sporten kunnen ze profijt hebben van hun schoolprestaties.

Voor ouderen geldt dat sporten ten goede komt aan je welzijn, zowel fysiek als mentaal. Zowel de Romeinen als de Grieken wisten het al. Zie mijn bericht over Droog trainen.

Door de sociale cohesie die het sporten met zich meebrengt, wordt het gezien als een opvoedingsmilieu. Door te sporten kunnen jongeren sociale vaardigheden ontwikkelen die ze later in hun werkzame leven kunnen toepassen.

Voor ouderen geldt dat door deel te nemen aan sport, ze zich minder geïsoleerd voelen, dat ze zich lichamelijk en mentaal beter gaan voelen. Als je je beter voelt, ga je beter slapen, doordat je tot rust komt, en omdat je van het sporten moe wordt.

Zie ook wat het NOCNSF over sporten te vertellen heeft. Heel interessant.

Interessant onderzoek.

Als ik anno 2021 deze woorden intik,

  • ‘kinderen’ en ‘bewegen’ op Google, krijg ik 13.700.000 hits;
  • ‘volwassenen’ en ‘bewegen’, dan levert dit 2.020.000 hits op.

Dan krijg ik de verhouding 14.74% volwassenen en 85.25% kinderen.

Het interessante hiervan is dat in het jaar 2006 een onderzoek naar sporten een heel ander resultaat liet zien. Dit waren de resultaten van toen:

– ‘kinderen’ en ‘bewegen’ leverde op Google, 3,720,000 hits;

– ‘volwassenen’ en ‘bewegen’ leverde 965,000 hits.

De verhouding was toen: 25.94% volwassenen en 74.05% kinderen

Uit deze gegevens blijkt dat steeds meer volwassenen zijn gaan sporten en dat is een goed teken.

Is sporten gezond?

Reeds bij de Grieken en de Romeinen was bekend dat sporten goed voor je is. De Romeinen hadden het gezegde: Mens sana in corpore sano. Het betekent iets als “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Over het algemeen wordt sporten beschouwd als een gezonde leefstijl.

Sport wordt ingezet voor de gezondheid, maar gezondheid in het algemeen moet niet gezien worden als puur het resultaat van sporten. Men moet niet vergeten dat voeding een heel belangrijk onderdeel is van de fysieke gesteldheid van iemand, of het nu om een jong of ouder iemand gaat.

Sporten is goed,m gezond
aan je conditie bouwen

Als we het over de jeugd hebben, wordt op veel scholen met sport over het algemeen bedoeld: voetbal. Dit is traditioneel zo gegroeid en was tot een paar jaar geleden in zekere zin een “verroest” begrip. Tegenwoordig zijn er meer scholen die andere vormen van beweging in hun programma opnemen, en niet alleen voetbal.

Sommige scholen doen aan alternatieve sporten zoals wandklimmen, zelfverdediging, tai chi, pilates en yoga. Ook dansen wordt daar steeds populairder. Zie als voorbeeld Heel Nederland danst.

Bewegen en sporten geldt dus voor iedereen, jong en oud. Daarnaast is, zoals gezegd, voeding heel belangrijk om gezond te blijven.

Zie voor een uitgebreide beschrijving over sport en gezondheid de reden van Annelies Knoppers uit 2006 bij het aanvaarden van haar hoogleraarschap “Pedagogiek en didactiek van de lichamelijke opvoeding en de sport” aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Sporten ook voor vrouwen.

Als men het over sporten heeft, wordt voornamelijk over sport gesproken waarbij mannen een hoofdrol spelen,ook in de media. In de loop van de laatste decennia is het vrouwelijke sporten verder naar voren gehaald, ook al is de pers wat terughoudend in dit opzicht. Tot het einde van de 19e eeuw werd het vrouwelijke lichaam als gezond beschouwd, als de baarmoeder maar gezond was. De geldende opvatting was dat het vrouwenlichaam gemaakt was om kinderen te baren, niet om te sporten.

Sportieve vrouw
Sport, zeker voor vrouwen

Melpomene, een Griekse atlete, werd een dag vóór de eerste Olympische spelen van 1896 aan alle kanten tegengewerkt, vanwege het feit dat ze een vrouw was. Er werd van alles gedaan om haar te weren.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd door een wisselwerking van de vrouwenbeweging en fitness de lat wat lager geplaatst en konden vrouwen ongehinderd deelnemen aan sport.

Je ziet nu overal om je heen dat vrouwen met een inhaalslag bezig zijn. Je ziet dat vrouwen steeds meer sporten, ook fysiek zware sporten zoals bv. lange afstanden skiën, gewichtsheffen en deelname aan marathons. En natuurlijk zijn er ook voetbalelftallen van vrouwen die wereldwijd aan sporten meedoen.