Coronavirus

Het Coronavirus en de maatschappij

Het coronavirus

SARS-CoV-2

Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar mensen soms ook aan overlijden. Zie RIVM. Daar kun je ook lezen over symptomen en maatregelen om het verspreiden te voorkomen.


Hieronder zie je een indeling van de onderwerpen die in dit artikel aan de orde komen. Je kunt op een van de onderwerpen klikken en dan ga je rechtstreeks naar dat onderdeel van het artikel dat je belangstelling heeft.

Wat is coronavirus
Verspreiding van het virus
Eerste overlijden
Van lokale uitbraak naar pandemie.
Coronavirus in Europa
Aantal besmettingen en doden
Groepen die geraakt worden door het virus
Niet alles is nadelig
Kinderen bijna niet geraakt?
Gevolgen voor de samenleving
Intensive care problematiek
Lockdown en avondklok
Complottheorie over het virus
Vaccins tegen het virus, soorten
Vaccinatiecampagnes
Actuele situatie Nederland


Wat is coronavirus

In de volksmond wordt gepraat over Corona, maar men bedoelt in wezen het SARS-CoV-2 virus, die de ziekte COVID-19 veroorzaakt.

Het SARS-CoV-2 is een virusstam uit het geslacht betacoronavirussen uit de onderfamilie coronavirussen. Zie wikipedia.

De meeste mensen die besmet raken hebben lichte tot matige symptomen en herstellen vaak zonder medische behandeling, vooral jonge mensen en kinderen.

Mensen met overgewicht, longaandoeningen en ouderen die niet fit zijn kunnen heel ziek worden en eventueel hieraan overlijden. Het revalidatieproces na deze ziekte kan langdurig zijn.

Verspreiding van het virus

In China werd al op 17 november 2019 gemeld, dat er een patiënt was met een tot op dat moment onbekende ziekte. Er was toen nog geen sprake van paniek. Het ging om een 55-jarige man uit de provincie Hubei die met onbekende klachten naar de dokter ging.

Een paar maanden later werd door de krant South China Morning Post uit Honkong melding gemaakt van de eerste met Covid-19 besmette patiënt en in de weken erna hebben zich veel mensen bij ziekenhuizen gemeld, met dezelfde klachten. Pas eind december heeft China alarm geslagen.

De verspreiding van het virus gaat via vochtdruppels die vrijkomen als een besmette persoon hoest, niest of uitademt. Deze druppels blijven niet in de lucht en dalen snel neer op allerlei oppervlakten.

Je kunt besmet raken als je het virus inademt, of als je in contact komt met een besmet persoon of oppervlak en daarna je ogen, neus of mond aanraakt.

Eerste overlijden

De 34 jarige Chinese arts Li Wengliang gaf de eerste waarschuwing over het virus, en werd hiervoor gestraft. Hij moest publiekelijk bekend maken dat hij niet de waarheid sprak. Hij en nog meer collega’s werden als leugenaars beschouwd.

Op 30 december 2019 stuurde hij een appje naar oude studiegenoten om door te geven dat zeven patiënten ziek waren geworden en daardoor in quarantaine werden geplaatst. Deze patiënten hadden een voedselmarkt bezocht.

Ook nu werd hij door de autoriteiten niet serieus genomen. Opnieuw volgde er een reprimande van de overheid. Op 10 januari behandelde hij een vrouw die besmet was met het virus.

Een dag later bleek hijzelf besmet te zijn. Op 12 januari 2020 werd hij in het ziekenhuis opgenomen waar hij werkte. Hij moest op de Intensive Care worden behandeld.

Zijn laatste bekende interview werd op 30 januari gemaakt. Tijdens dit interview herriep Li Wengliang zijn eerdere onder druk van de overheid gemaakte uitspraak.

Hij zei op dat moment, dat hij de wereld wilde waarschuwen, dat hij geen leugenaar was, dat hij zijn collega-artsen wilde informeren zonder paniek te zaaien. Kort daarop is hij overleden.

Van lokale uitbraak naar pandemie.

De wereldwijde verspreiding van de ziekte die het Covid-19 virus veroorzaakt, werd een pandemie en had ingrijpende gevolgen voor de hele samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus, vermoedelijk afkomstig van een dier. In dat geval heet het een zoönose.

De meeste bekende besmettelijke ziektes zijn zoönosen. De meeste zoönosen zijn relatief ongevaarlijk, maar andere zijn zeer besmettelijk. Een uitbraak van zo’n zoönose heeft grote gevolgen voor de samenleving.

Corona pandemie Nederland
Van lokaal naar pandemie

In het begin werd deze “ziekte” bekend als “longontsteking van onbekende oorsprong”. Dit werd al snel in Wuhan in verband gebracht met een lokale voedselmarkt waar veel levende dieren worden verhandeld. De meeste geïnfecteerde patiënten hadden die markt bezocht, hetgeen de hypothese leek te bevestigen.

Op deze markt werden dieren als kippen, fazanten, vleermuizen, marmotten, schubdieren, slangen, en hert-achtigen verhandeld, maar ook organen van konijnen en van andere wilde dieren. Daarom werd deze markt gesloten.

Na de meldingen uit Wuhan ging verspreidde de ziekte zich razendsnel. In Europa werden de eerste tekenen van de ziekte in Italië zichtbaar.

Coronavirus in Europa

In Italië begon de coronacrisis op 31 januari 2020 toen de eerste besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2 daar werd vastgesteld. Deze ziekte bleek door twee Chinese toeristen naar Rome te zijn meegenomen.

Op 27 februari werd de eerste besmetting met het virus in Nederland geconstateerd. Het betrof een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand die kort daarvoor naar de Noord-Italiaanse regio Lombardije was afgereisd voor een lederbeurs. Hij bevond zich in Italië van 18 tot 21 februari.

Op 11 maart 2020 werd deze ziekte als een wereldwijde pandemie erkend, onder andere door de NOS.

de pest of zwarte dood
De zwarte dood

Andere bekende pandemieën inclusief de coronaviruspandemie worden hier genoemd (Bron: NOS):

Spaanse griep (1918-1920), naar schatting 20 tot 100 miljoen doden
Aziatische griep (1957), naar schatting 1 miljoen doden
Hongkong griep (1968), naar schatting 700.000 doden
Mexicaanse griep (2009-2010), 13.763 doden
Covid-19 (2020), tot 11 maart 4373 doden

Zouden de 7 plagen van Egypte ook pandemieën zijn geweest?

In het verleden zijn er meerdere pandemieën gemeld. De meest bekende is de pest of de zwarte dood, die in de Middeleeuwen aan duizenden mensen het leven kostte.

Zo werd het Oost Romeinse Rijk in de zesde eeuw na Christus door een uitbraak getroffen die bekend staat als de pest van Justinianus.

De ziekte stak jaren daarna nog de kop, en maakte duizenden nieuwe slachtoffers. Tot het jaar 770 na Christus wordt er melding van nieuwe uitbraken gemaakt.

Aantal besmettingen en doden

Aantal besmettingen met het coronavirus.

wereldwijdGevallenHersteldSterfgevallen (1k = 1000)
135 mln. 76,7 mln.2,92 mln.
Land
Verenigde Staten31,2mln.561K
Brazilië 13,4 mln. 11,7 mln. 351K
India 13,4 mln. 12,1 mln. 169K
Frankrijk 4,98 mln. –98.395
Rusland 4,58 mln. +8.580 101K
Verenigd Koninkrijk 4,37 mln. 127K
Nederland1,34 mln. 16.754

Wil je de meest recente cijfers zien? Kijk dan hier


Groepen die geraakt worden door het virus

De effecten van de coronavirus zijn vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen zichtbaar, zoals bij lager opgeleide mensen, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals longaandoeningen, bronchitis, overgewicht etc.

Ook de verschillen tussen arme en rijke mensen zijn duidelijk merkbaar geworden door deze ziekte. Zo is het risico op overlijden door het Coronavirus bij arme mensen dubbel zo groot als bij rijkere mensen.

Patiënten ondervinden veelal gevolgen, ook op de langere termijn. Niet alleen veel zwakke ouderen sterven, maar ook jongere mensen met bepaalde gezondheidsproblemen. Sommige mensen die de ziekte kregen, maar schijnbaar herstellen, moeten vaak nog lang revalideren.

Het blijkt ook dat veel mensen ongezonder zijn gaan leven onder invloed van het virus. Sommigen zijn minder gaan bewegen doordat ze meer binnen zitten. Een aantal rokers is meer gaan roken en doordat de zorg overbelast raakt, zijn veel geplande behandelingen uitgesteld.

Er zijn ook mensen die last ondervinden van het aan huis gekluisterd te zijn. Depressiviteit ligt daardoor op de loer. Maar weer andere mensen voelen zich gestrest en angstig als gevolg van de pandemie. Het risico dat meer mensen aan de drank raken is groter dan voor de pandemie.

Niet alles is nadelig

Maar het coronavirus heeft ook een goede kant: Meer mensen zijn gaan wandelen, tuinieren, fietsen. Veel mensen voelen de drang om naar buiten te gaan, en door deel te nemen aan deze activiteiten raken ze hun frustratie kwijt.

Anderen komen juist tot rust nu veel activiteiten niet door kunnen gaan en ervaren dat als prettig.

In Nieuwegein is de tunidersvereniging Ons Belang sinds het begin van de coronacrisis enorm gegroeid. Op dit moment is er een wachtlijst als je een tuin wilt huren, en dit is uniek voor deze vereniging (13-04-2021). Deze tendens is bij veel volkstuincomplexen merkbaar.

Mensen die zijn gaan tuinieren gaan ook nadenken over hun eetgewoontes, en gaan daardoor vaker gezonder eten, door gebruik te maken van zelfgekweekte groente; ze gaan vaak minder vlees eten.


Kinderen bijna niet geraakt?

Wereldwijd worden er relatief weinig kinderen door het coronavirus geraakt. De besmettelijkheid neemt met de leeftijd toe. In het algemeen is het zo dat hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus.

kinderen en corona
Kinderen en corona

Wel is het zo dat met de komst van nieuwe virusvarianten, kinderen meer vatbaar hiervoor zijn, omdat deze varianten vaak besmettelijker zijn dan de voorgangers.

Een paar van die varianten zijn: de Britse en de Braziliaanse variant. Doordat kinderen naar school gaan, is hun rol in de verspreiding zeer waarschijnlijk toegenomen.

In dit kader blijven de eerder door o.a. het RIVM gegeven adviezen, zoals vaak je handen wassen, niet knuffelen, mondkapjes dragen en geen handen geven, van kracht.

Over het algemeen wordt gezegd dat kinderen weinig last van deze ziekte hebben.


Gevolgen voor de samenleving


De impact van het coronavirus is enorm en wereldwijd voelbaar en met name de economie en de gezondheidszorg hebben hier zwaar onder te lijden. Daarnaast zijn het onderwijs, de cultuur, het toerisme, de sport en de reguliere zorg bijna of helemaal weggevallen.

Dit heeft gevolgen voor iedereen zoals jongeren, werkenden, studenten, medewerkers en bewoners van verzorgingshuizen, alleenstaanden en zelfstandig wonende ouderen etc.

Door het coronavirus kunnen wij ook niet onbeperkt onze familie en vrienden opzoeken, en zelfs bij de bibliotheken is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Evenmin mag je op bezoek bij familie in verzorgingshuizen.

Ook de reisbranche heeft alle boekingen ongedaan moeten maken. De reizigers kregen hun geld terug, of vouchers die ze later kunnen gebruiken als de situatie weer genormaliseerd is.

Bijkomend positief gevolg is dat het milieu minder belast wordt.


Intensive care problematiek

In het begin van de pandemie waren de artsen in ziekenhuizen bang dat de Intensive Care in Nederland overbelast zou raken. In het begin was de IC capaciteit 1150 bedden maar dat is later uitgebreid tot 1700.

Ziekenhuizen waren bang dat er niet voldoende beademingsapparatuur beschikbaar zou zijn omdat men dacht dat iedere patiënt aan de beademing en naar de IC zou moeten. Later bleek dat dit niet voor iedereen nodig was.

Door het coronavirus komen er meer patiënten op de IC terecht dan anders. Deze patiënten zijn ernstig ziek en hebben ademhalingsproblemen. En dit betekent dat de beschikbaarheid van apparatuur in het geding komt bij overbelasting van de IC.


Lockdown en avondklok

Om de gevolgen van het coronavirus te beperken heeft de Nederlandse regering op 3 maart 2020 een “intelligente” lockdown ingevoerd alsook algemene maatregelen om het virus te bestrijden, zoals handen wassen, in de elleboog niezen of hoesten, en geen handen meer schudden. Het gebruik van mondkapjes werd geadviseerd.

In het kader van beperkende maatregelen werd op 17 januari 2021 een avondklok voor heel Nederland ingesteld. Het was voor bijna iedereen verplicht om van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen te blijven.

avondklok
avondklok

Half maart is Nederland gedeeltelijk in lockdown gegaan. Alle scholen, horeca, muziekscholen, theaters, bibliotheken en kinderopvang gingen dicht.

Verzorgingshuizen mochten geen familiebezoek toestaan. Mondmaskers werden ten zeerste aangeraden als onderdeel van beperkende maatregelen tegen het virus.

Ook werd er een noodpakket aangekondigd, om banen en inkomens te beschermen en de economie te steunen.

Kort nadat de regering strenge maatregelen tegen het coronavirus had aangekondigd, gingen Nederlanders massaal hamsteren. Vooral (blikken) houdbare levensmiddelen en toiletpapier werden gretig ingeslagen.

Dit werd zowel door het CBS als door de supermarkten bevestigd.

Kijk hier voor meer informatie over Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, intelligente lockdown


Complottheorie over het virus

Tijdens de coronacrisis wordt er op Social Media veel gepraat over allerlei complottheorieën zoals Deep state, Qanon, satanisten.

Veel mensen geloven dat de genomen maatregelen niets van doen hebben met de werkelijkheid en zien in alle maatregelen de hand van een groep Satanisten, of van de Deep State of QANON.

Een Deep State is eigenlijk een staat binnen de staat. Denk hierbij aan de krijgsmacht, geheime dienst, politie etc. Deze zouden in werkelijkheid bepalen wat er gebeurt, en niet de gevestigde overheid, want de belangen van deze organisaties komen niet overeen met die van de gekozen politici.

De Qanon beweging ontstond in 2017 toen een mysterieuze ‘Q’ anoniem berichten op het internet plaatste. Sommige aanhangers denken dat Donald Trump achter deze berichten zat.

Anderen geloven dat hij een geheime strijd voert tegen Deep State omdat dit een wereldwijde organisatie zou zijn die satanistische rituelen uitvoert en kinderen misbruikt. Ze denken dat er een mondiale elite zou zijn die uit is op het vormen van een wereldregering.

Zelfs Bill Gates is door bepaalde mensen op social media beticht van een complot. Hij zou erop uit zijn om Afrikanen te vergiftigen, of de wereld naar zijn hand te zetten door de coronavaccins op een bepaalde manier te laten vervaardigen. Allemaal onzin, natuurlijk.

Dit is een interessante video van NPO 3 over dit onderwerp.


Vaccins tegen het virus, soorten

Vaccins zijn stoffen die je immuunsysteem gecontroleerd afweerstoffen laten maken. Een vaccin bestaat uit verzwakte of dode virussen die geïnjecteerd worden om je immuunsysteem te stimuleren zodat het antistoffen gaat produceren en je op die manier langdurige resistentie tegen het virus opbouwt.

vaccin tegen corona
een van de bestaande vaccins

Het coronavirus heeft de farmaceutische industrie natuurlijk geprikkeld om er een vaccin tegen te maken. Verschillende bedrijven in de westerse wereld hebben hieraan gewerkt, zoals BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen.

In Rusland hebben het Gamelja instituut voor Epidemiologie en Microbiologie en het Onderzoeksinstituut Microbiologie van het Russische Ministerie van Defensie het Spoetnik vaccin ontwikkeld.

Op hun beurt hebben de Chinezen ook twee vaccins ontwikkeld. Het staatsbedrijf Sinopharm heeft een Covid-19 vaccin ontwikkeld die ongeveer net zo als dat van Sinovac werkt.

Op 30 december 2020 liet Sinopharm weten dat ze bezig waren met fase 3 van het vaccin, en dat het voor ongeveer 79% effectief is.

Op 13 april 2021 gaf de Chinese overheid toe dat het vaccin slechts 50% effectief blijkt.

De vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna en Janssen zijn geschikt voor mensen vanaf 18 jaar.

Dat van Astra Zeneca werd gebruikt voor 60 minners. Op dit moment (14-04-2021) is het gebruik van dit vaccin en dat van Janssen (tijdelijk) stopgezet vanwege bijwerkingen.


Vaccinatiecampagnes

Het RIVM informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de vaccinatie. Het RIVM zorgt voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en houdt bij wie welk vaccin heeft gekregen in een persoonlijk vaccinatieoverzicht.

vaccinatiecampagne
vaccin

In de afgelopen maanden zijn er al veel mensen gevaccineerd. In het begin vooral zorgmedewerkers, want die zitten als het ware “in de frontlinie”, maar ook bewoners van zorginstellingen, omdat deze mensen kwetsbaar zijn.

Het RIVM meldt: “Tot en met zondag 4 april zijn in Nederland naar schatting ruim 2,8 miljoen vaccinaties toegediend“.

Inmiddels (13-4-2021) worden mensen tussen de 75 en 80 met de Pfizer gevaccineerd. Ook mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1951 kunnen zich laten vaccineren.

Op dit moment wordt er in het hele land enorm veel werk verzet om iedereen te vaccineren om op die manier een soort barrière te werpen tegen het coronavirus.

Tijdens de persconferentie van 13-04-2021 werd verteld, dat de levering van het Janssen vaccin aan de EU is stopgezet na mogelijke trombosegevallen. Dit impliceert vertraging in het vaccineren.

Actuele situatie Nederland

Zoals te verwachten, houden verschillende instanties de actuele situatie van Nederland, Europa en de wereld bij, voor wat betreft de ontwikkelingen van het coronavirus. Instanties zoals het RIVM en de Nederlandse Overheid houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Zie bijvoorbeeld het Coronadashboard van de overheid. Op deze pagina vind je veel actuele gegevens.

Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken, wordt door de overheid steeds meer toegelaten, zoals een bezoek aan het terras, theaters, evenementen, reizen etc. Zo hopen we dat de economie zich beetje bij beetje herstelt.

Hieronder een tabel met gegevens over het Coronavirus. We zullen proberen deze gegevens bij te houden, in ieder geval tot de situatie zich normaliseert.

Tabel met de actuele situatie.

(Mobiel: tabel links/rechts schuiven)

Datum/
Week
Aantal
positieve testen
ZiekenhuisopnamesAantal gezette
prikken
Uitnodiging
geboortejaar
Deze cijfers zullen niet meer worden bijgehouden
14129.1881.120N.v.t.N.v.t.
13222.3661.711N.v.t.N.v.t.
12313.3181.616N.v.t.N.v.t.
11429.2521.545N.v.t.N.v.t.
10439.7751.175N.v.t.N.v.t.
9245.898998N.v.t.N.v.t.
8310.1441.214N.v.t.N.v.t.
7493.0551.149N.v.t.N.v.t
6824.3011.266N.v.t.N.v.t.
5530.0151.05628.032.4502009 – 2021
4366.12085527.650.0352009 – 2021
3242.96164727.546.9802009 – 2021
2201.53687327.456.3202009 – 2021
1113.5541.13727.325.2092009 – 2021
Jaar 2022
5084.398106326.985.2302009 – 2021
4994.8641.33526.238.4232009 – 2021
48147.98230826.030.5382009 – 2021
47155.15229925.975.450 2009 – 2021
46153.95724725.795.2302009 – 2021
45110.55819125.630.4502009 – 2021
4476.79017225.230.3042009 – 2021
4353.97910424.350.2802009 – 2021
4238.73322523.945.7582009 – 2021
4125.75138523.793.4222009 – 2021
4017.83228123.698.4832009 – 2021
3912.01623523.667.2672009 – 2021
3811.76023623.585.1242009 – 2021
3713.34728723.400.2022009 – 2021
3615.97635523.179.6312009 – 2021
3517.89038823.143.2342009 – 2021
3417.57541523.013.2872009 – 2021
3317.31542622.953.546 2009 – 2021
Vanaf nu weekcijfers
31-08-212.34910522.953.5462009 – 2021
30-08-212.2133622.773.830 2009 – 2021
29-08-212.3423622.773.830 2009 – 2021
28-08-212.4946622.773.830 2009 – 2021
27-08-212.85318522.773.8302009 – 2021
26-08-212.6516622.773.8302009 – 2021
25-08-212.8637022.695.1402009 – 2021
24-08-212.50410222.486.836 2009 – 2021
23-08-212.4252922.486.836 2009 – 2021
22-08-212.4994022.486.8362009 – 2021
21-08-212.4677422.486.836 2009 – 2021
20-08-212.2507522.486.8362009 – 2021
19-08-212.5244922.486.8362009 – 2021
18-08-212.8249222.402.3052009 – 2021
17-08-212.35810322.402.3052009 – 2021
16-08-212.2753321.955.422 2009 – 2021
15-08-212.2984521.955.422 2009 – 2021
14-08-212.3496321.955.4222009 – 2021
13-08-212.7186321.955.4222009 – 2021
12-08-212.6147621.955.4222009 – 2021
11-08-212.1555821.743.3062009 – 2021
10-08-212.20410721.743.3062009 – 2021
09-08-212.0773521.743.306 2009 – 2021
08-08-212.3474121.344.541 2009 – 2021
07-08-212.4486621.344.541 2009 – 2021
06-08-212.9517021.344.5412009 – 2021
05-08-213.4025221.344.5412009 – 2021
04-08-212.8363221.075.870 2009 – 2021
03-08-212.26311321.075.8702009 – 2021
02-08-212.1365120.464.166 2009 – 2021 *Derde prik?
01-08-212.3504420.464.166 2009 – 2021

Voor de cijfers van de afgelopen maanden, kijk hieronder.

Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021

Voor meer informatie over de verspreiding zie wat de WHO hierover zegt.


De eerste jongeren met een medisch risico geboren in de periode van 01-01-2004 tot 30-06-2009 kunnen vanaf vandaag een vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst maken.

Op 9 juli zijn extra noodmaatregelen genomen, gezien de hoge aantallen besmettingen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de zorg niet op den duur overbelast gaat worden.

Op 14 juli zijn de meeste, op 9 juli ingevoerde versoepelingen, vanwege de ernst van de besmettingen, weer teruggedraaid. Op dat moment was het reproductiegetal R boven de 2.0, terwijl het onder de 1.0 zou moeten zijn!

Sinds een paar dagen is er sprake van mogelijk een derde prik tegen het coronavirus. Zo is Duitsland, net als Engeland, bezig met het realiseren van deze prik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.